Izobraževanje za TEJ vaditelje

TEJ DANCE izobraževanje zajema izobraževanje ljubiteljskih TEJ DANCE vaditeljev, ki sodelujejo v projektu »Z gibom od srca do srca«, in izobraževanje profesionalnih TEJ DANCE vaditeljev.

1. Izobraževanje ljubiteljskih TEJ DANCE vaditeljev

Vsi, ki želijo kot vaditelji sodelovati v projektu »Z gibom od srca do srca«, opravijo osnovno izobraževanje za vaditelje. Izobraževanje zajema:

  • 40 ur aktivne vadbe na TEJ DANCE delavnicah.
  • Opravljen 16-urni seminar.
  • Opravljen praktični preizkus.

2. Izobraževanje profesionalnih TEJ DANCE vaditeljev
Vsi, ki bi želeli pridobiti enoletno licenčnino za TEJ DANCE profesionalne vaditelje, opravijo celotno izobraževanje. Izobraževanje zajema:

  • 40 ur aktivne vadbe na TEJ DANCE delavnicah.
  • Opravljen »Pedagoško–didaktični« modul – 16 ur.
  • Opravljen »Plesni modul« – 16 ur.
  • Opravljen modul »TEJ DANCE pristopi za osebnostno rast« – 16 ur.
  • Opravljen teoretični in praktični preizkus.

Licenca se obnovi vsako leto, tako da se opravi 16-urni obnovitveni seminar za profesionalne TEJ DANCE vaditelje.

TEJDANCE
G: +386 040 707 780
E: info@tejdance.com
Kolarjeva 47, Ljubljana - Bežigrad